Жеке тұлғалар үшін теңгерімді тексеру

Введите номер лицевого счета:

Лицевой счет
Адрес
Задолженность/Экономия

Сома алдындағы ” — ” (минус) тұтынушының пайдасына үнемдеуді білдіреді.
Анықтама телефоны: 8 (7212) 90 20 47
Жеке шоттың теңгерімі туралы ақпарат екі күнде бір рет жаңартылады.